Program Hakkında

 

Programın Amacı; 

Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte her geçen gün değişen iletişim sektöründe çalışmak isteyen kişilere yönelik bu programla iletişim ve medya sektöründe mevcut çalışanların niteliğinin geliştirilmesi ve sektörün yarattığı istihdam olanakları sayesinde birçok kişiye iş imkanı sağlamak, sektörün ihtiyacı olan kaliteli eleman ihtiyacını karşılamaktır.

 

DETAYLI BİLGİ

Marka İletişimi programının amacı, marka yönetimi için gerekli olan iletişim bilgisinin kazandırılması, bu bilginin stratejik şekilde kullanılmasının öğretilmesidir. 21. yüzyılda her ülkenin sahip olduğu markalar kadar güçlü olduğu perspektifinden hareketle markanın öneminin anlatılması ve eğer etkili şekilde yönetilebilirse markaların bir değer olarak ortaya çıkabileceğinin kavranılmasıdır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt
 • Programa kayıt olmak için YKS’ye giriş yaptıktan sonra program için tercih yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.
 • İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt
 • Programa kayıt olmak için gerekli şartları sağlayarak fakülteye başvuru yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir lisans/önlisans bölümünde okuyor ya da lisans/önlisans bölümü mezunuysanız programa başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için
  http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/tr/_ adresini ziyaret ediniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

Marka İletişimi Ön Lisans Programı; müfredatı zorunlu derslerden oluşmaktadır. Programın en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e-öğrenme yöntemiyle hazırlanmış olmasıdır. Program müfredatı ulusal eğitim politikası hedefleri doğrultusunda İstanbul Üniversitesi’nin deneyimli akademik kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan Faz 2 içerikleri yüklenmiştir.
Programla ilgili her konuda https://auzefcozum.istanbul.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınav Uygulama Şekli
Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında
Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/olcme-degerlendirme/sinavlar-hakkinda

 

MEZUNİYET

 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,
 •  FF harf notlu derse sahip olmamak,
 •  2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
 •  Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

 • UyarıFakülte Yönetim Kurulu Kararınca AKTS sayıları artırılabilir.

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Marka İletişimi Ön Lisans Programı mezunları;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • Sivil toplum örgütleri ve özel işletmelerin kurumsal iletişim bölümleri ve marka yöneticiliği birimlerinde çalışma imkanı bulabilirler.